ThermYdraulikos

ThermYdraulikos

“ThermYdraulikos” η εταιρεία που δημιούργησε ο κ. Απόστολος Λέντσος, απόφοιτος Τ.Ε.Ε. Αθήνας και με προϋπηρεσία στη Γερμανία και εξειδίκευση στον εντοπισμό διαρροών, με σκοπό τη σωστή φροντίδα των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με 45 χρόνια εμπειρία στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.

ThermYdraulikos full page

The Skills Needed To Produce Brand Excellence

Graphic Design

Illustrations

Design Mockups

Brand Strategy